Park solarny Tarmow osiąga kolejny kamień milowy: projekt publiczny w gminie Fehrbellin

Park solarny Tarmow osiąga kolejny kamień milowy: projekt publiczny w gminie Fehrbellin

ener.venture, spółka joint venture re.venture i naszych monachijskich partnerów z ENERGISTO, napędza ekspansję odnawialnych źródeł energii. Wspólnie rozwijamy park solarny o mocy 83 MWp w Tarmow w Brandenburgii.

Decydujący krok naprzód: Po pozytywnej decyzji w sprawie wstępnego projektu planu rozwoju związanego z projektem w kwietniu, gmina Fehrbellin rozpoczęła publiczną prezentację planu.

Uwzględnienie aspektów ekologicznych: W ścisłej współpracy z gminą i organem ochrony przyrody kładziemy szczególny nacisk na ekologiczne aspekty projektu. Jedna trzecia całkowitej powierzchni parku słonecznego zostanie odłożona na bok, aby zapewnić ochronę środowiska i lokalnej różnorodności biologicznej.

Oczekiwanie na pozwolenie na budowę: Spodziewamy się otrzymać pozwolenie na budowę w drugim kwartale, ponieważ projekt jest obecnie realizowany zgodnie z planem.

Imponująca wydajność: Oczekuje się, że po uruchomieniu park słoneczny będzie produkował około 87 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie. Jest to wystarczająca ilość do zaopatrzenia około 23 000 gospodarstw domowych. Od 2025 r. planowane jest zasilanie pobliskiego obszaru przemysłowego zrównoważoną zieloną energią elektryczną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.