Generacja łączona

Połączone. Zintegrowane.

Od produkcji szczytowej do ekologicznego obciążenia podstawowego - nowa generacja projektów energetycznych staje się bardziej złożona i otwiera nowe możliwości i perspektywy dla zrównoważonego zaopatrzenia w energię.

Nasz zespół inżynierów już teraz analizuje korelacje pomiędzy produkcją energii wiatrowej i słonecznej oraz opracowuje koncepcje magazynowania energii dla przyszłych projektów związanych z generacją skojarzoną.

Łącząc różne technologie wytwarzania i magazynowania, tworzymy zrównoważone i niezawodne wytwarzanie energii, od zmiennej energii wiatrowej i słonecznej po ekologiczne profile obciążenia podstawowego.

Zalety wytwarzania skojarzonego