Rozwiązania

Właściciel terenu

Naszymi faworytami są miejsca o niskiej klasie gleby, takie jak tereny konwersyjne, wysypiska śmieci i tereny zanieczyszczone.

Gminy

Dostarczamy zieloną energię elektryczną na potrzeby regionalne, aby wzmocnić lokalne struktury.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Rozszerzamy  istniejące portfolio odnawialnych źródeł energii ,oraz zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia.

Inwestorzy

Trwałe zyski dzięki całościowemu rozwojowi projektu

Wykonawca projektu

Zaufanie i elastyczne modele współpracy przy realizacji Twojego pomysłu na projekt.

Klienci przemysłowi

Międzyzakładowe koncepcje energetyczne na rzecz samowystarczalności.

Właściciel terenu

Nasze preferencje dotyczące ziemi: im gorzej, tym lepiej.

Aby wnieść swój wkład w niezależność dostaw i promować rozwój transformacji energetycznej, poszukujemy odpowiednich terenów. W ten sposób koncentrujemy się na obszarach o niskiej wartości gruntów i niskim potencjale plonów rolnych.

Naszymi faworytami są miejsca o niskiej klasie gleby, takie jak tereny konwersyjne, wysypiska śmieci i tereny zanieczyszczone. Unikamy realizacji projektów na gruntach rolnych o wysokiej wartości, jeśli nie jest możliwe ich podwójne wykorzystanie. 

Gminy

Wspólne tworzenie i dzielenie się większą wartością.
Pomagamy w opracowywaniu planów energetycznych i osiąganiu miejskich celów klimatycznych - od pomysłu na projekt do zintegrowanej koncepcji energetycznej i jej realizacji, z uwzględnieniem katalogu kryteriów.

Oferujemy gminom i społecznościom atrakcyjne możliwości uzyskania dochodów i uczestnictwa, począwszy od udziału obywateli, a skończywszy na modelach spółdzielczych.

Co reprezentujemy:

Inwestorzy

Dzięki stale rosnącej liczbie projektów oferujemy naszym partnerom inwestycyjnym wysokodochodowe, odpowiedzialne możliwości inwestycyjne - zrównoważone i ograniczające ryzyko.

Wykonawca projektu

Zaufanie i elastyczne modele współpracy przy realizacji Twojego pomysłu na projekt.

Handel i przemysł

Indywidualne rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Pomagamy w rozbudowie portfela odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacji dostaw z regionalnych źródeł odnawialnych. Jako operator ponosimy ryzyko związane z rozwojem i wytwarzaniem energii, aby zapewnić stabilne ceny i bezpieczeństwo dostaw. Chętnie pomożemy Ci stworzyć lokalną infrastrukturę doładowania.