Otwarte przestrzenie

Zoptymalizowane systemy montowane na ziemi

Rozwój elektrowni fotowoltaicznych na większych otwartych przestrzeniach i terenach konwersyjnych.

  • Ekologiczna integracja z istniejącą topologią terenu.
  • Zoptymalizowana wydajność, uwzględniająca zalecenia dotyczące ochrony przyrody i warunki lokalne.
  • Wykorzystanie najnowszych systemów technicznych producentów Tier 1
  • Trwała i niewymagająca konserwacji konstrukcja zapewniająca niezawodne działanie i trwałe zyski.

Zalety systemów montowanych na powierzchni ziemi

Dla środowiska

Dla właścicieli ziemskich

Dla gmin i społeczności

Wyzwania związane z otwartymi przestrzeniami

Wysokie wymagania w zakresie planowania
Wysokie zapotrzebowanie na inżynierię

Jakie obszary są odpowiednie?

Opracowujemy rozwiązania dla obszarów na terenach wiejskich i miejskich, na glebach o niskiej wartości lub na terenach, które trudno wykorzystać do innych celów.

Obszary konwersji

Grunty dawniej wojskowe lub w inny sposób skażone, gdzie rolnictwo nie jest możliwe

Gleby intensywnie użytkowane

Obszary, które ze względu na słabe wartości glebowe wymagają wysokiego nawożenia i intensywnej pielęgnacji.

Obszary przemysłowe i handlowe

Obszar wykorzystywany przemysłowo lub tereny komercyjne, które są już wykorzystywane jako takie ze względu na wydobycie lub w sąsiedztwie obiektów przemysłowych.

Dlaczego z nami?

Oferujemy realizowanie projektów dostosowanych do potrzeb klienta , całościowe z jednego źródła.

Gwarantujemy wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania i realizacji oraz szybką realizację dzięki naszemu interdyscyplinarnemu podejściu. Nieliczne interfejsy i aktywna komunikacja z klientami, operatorami i innymi uczestnikami projektu prowadzą do udanych projektów.