Ochrona danych

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

re.venture GmbH
Jens Kompauer
Arndtstr. 23
12489 Berlin

Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, danych kontaktowych itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Do cofnięcia zgody wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronom trzecim. Dane zostaną przekazane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania
W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści przesyłanych do nas jako operatora witryny, nasza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej witryny nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po wierszu adresu przeglądarki "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Formularz kontaktowy
Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe użytkownika, są przechowywane w celu przetworzenia zapytania lub udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania. Dane te nie będą przekazywane dalej bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wystarczająca do odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Google Web Fonts
Nasza witryna korzysta z czcionek internetowych Google. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z tych czcionek internetowych, możliwe jest przedstawienie użytkownikowi pożądanej przez nas prezentacji naszej strony internetowej, niezależnie od tego, które czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek internetowych Google z serwera Google w USA i związane z tym przesyłanie danych użytkownika do Google. Jest to adres IP użytkownika i odwiedzane przez niego strony. Korzystanie z czcionek internetowych Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i transmisji naszej strony internetowej.

Google posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield". Ta umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about oraz dalsze informacje w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Matomo Analytics

Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir die Open-Source-Software Matomo zur Analyse und statistischen Auswertung der Nutzung der Website. Hierzu werden Cookies eingesetzt. Die dadurch erhaltenen Informationen über die Websitenutzung werden ausschließlich an unsere Server übertragen und in pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefasst. Die Daten verwenden wir zur Auswertung der Nutzung der Website. Eine Weitergabe der erfassten Daten an Dritte erfolgt nicht.

Die IP-Adressen werden anonymisiert (IPMasking), sodass eine Zuordnung zu einzelnen Nutzern nicht möglich ist.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Wir verfolgen damit unser berechtigtes Interesse an der Optimierung unserer Webseite für unsere Außendarstellung.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen oder Ihre Datenschutzeinstellungen ändern.

Źródło: Konfigurator ochrony danych od http://www.mein-datenschutzbeauftragter.de