REV & 3EC

REV & 3EC

Upstream meets Downstream
W przyszłości re.venture i 3EC będą wspólnie opracowywać koncepcje zrównoważonych dostaw energii. 3Energie Consulting tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie portfela zielonej energii w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także kosztów zakupu energii.