Zielona energia dla warsztatu precyzyjnego

Zielona energia dla warsztatu precyzyjnego

Oprócz wysokiego poziomu precyzji, produkcja narzędzi wymaga również dużego nakładu energii. W oparciu o dane profilu obciążenia i oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji opracowaliśmy system dachowy z magazynem baterii, aby obniżyć koszty energii poprzez maksymalizację własnej generacji. System fotowoltaiczny na dachu firmy Knips pokrywa obecnie 46% jej zapotrzebowania na energię elektryczną.