Jednogłośna uchwała o budowie Solarnej Farmy „Ulica Kellersche” w Schönermark

Jednogłośna uchwała o budowie Solarnej Farmy „Ulica Kellersche” w Schönermark

Znaczący krok został wykonany 18 kwietnia 2024 roku dla naszego projektu w Schönermark „Solarna Farma Ulica Kellersche”: Z wynikiem głosowania 4:0, społeczność przyjęła uchwałę na rzecz planowanej przez nas farmy słonecznej.

Projekt o dużym zasięgu i wysokiej wydajności: Na obszarze 26 hektarów powstanie farma słoneczna o mocy instalacyjnej 28 MWp.

Projekt z udziałem wszystkich lokalnych uczestników: Planowany obszar w Schönermark spełnia katalog kryteriów społeczności i jest planowany na mniej wartościowych gruntach rolnych. W stronę Ulicy Kellersche przewidziano zazielenienie z typowymi dla regionu gatunkami drzew i krzewów. Na zebraniu mieszkańców przedstawiono pomysły na projekt oraz możliwości współpracy społeczności i mieszkańców nad projektem farmy słonecznej, które były intensywnie dyskutowane i pozytywnie przyjęte przez mieszkańców.

Bezpośrednie korzyści finansowe dla społeczności:

Dzięki obecnemu stanowi prawnemu, który umożliwia bezpośredni udział gmin w zyskach z elektrowni słonecznych, Schönermark może oczekiwać rocznie ponad 60,000 EUR z tego projektu. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogą bezpośrednio finansowo uczestniczyć w projekcie.

Dodatkowa infrastruktura i podwójny wkład w transformację energetyczną:

W odległości około 11 km od planowanego punktu wprowadzenia do sieci zostanie zbudowany park baterii. Będzie on kompensował zmienną produkcję prądu, odciążając sieci energetyczne, co w rezultacie podwoi wkład w transformację energetyczną.